Rekrutacja 

2023/2024

Żyrardów, ul. Waryńskiego 1, 
 tel. 507 547 505

Dwujęzyczny żłobek na zasadach placówki publicznej!

Niskie czesne!

 

 

 

-

   j a k  domowy    Ż Ł O B E K 

Żyrardów przedszkole

                                             

Posiadamy dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Żyrardowa!