O nas

Kameralne miejsce - prawie jak w domu   - stworzone z myślą o najmłodszych :-)

 

Nasza Akademia zapewnia dzieciom całodzienny pobyt

w godz od 7:00 do 17:00, 

w domowych warunkach, a grupa liczy nie więcej niż 10 dzieci. 

Kameralne warunki sprzyjają adaptacji dzieci 

i integracji grupy, realizacji indywidualnych potrzeb

oraz wszechstronnemu rozwojowi Maluszków. Program tygodniowy w Akademii

obejmuje następujące zajęcia:

> język angielski

> rytmika

> sensoplastyka i eksperymenty

>gimnastyka dla smyka

> zajęcia dydaktyczne

oraz wiele innych istotnych form edukacyjnych

i oczywiście swobodnych zabaw.

Oprócz stałego pobytu oferujemy "opiekę na godziny"

tzw. Dziecięcy Alert Opiekuńczy.

Akademia jest wyposażona

w monitoring!

 

Co nas wyróżnia?

> domowe warunki i mała grupa

> indywidualne podejście

do każdego dziecka

> różnorodność zajęć

> troskliwość i kreatywność opiekunek 

 

                                             

Posiadamy dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Żyrardowa!  

Żyrardów przedszkole

   j a k  domowy    Ż Ł O B E K 

Żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś powstał w wyniku realizacji projektu              w ramach rządowego Programu Maluch+ 2019 przy udziale środków pochodzących      z  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES oraz Towarzystwa Inicjatyw Społecznych        i Ekonomicznych TISE.

Prace remontowe i adaptacyjne trwały          od lutego 2019 do końca sierpnia 2019.
Zostało zagospodarowane całe II piętro        w budynku przy ul. Waryńskiego 1. Przestrzeń placówki obejmuje 5 sal przeznaczonych na pobyt dzieci, salę zabaw oraz szatnię i wózkownię.

Tempo prac adaptacyjnych było wręcz szalone, dzięki zaangażowaniu wykonawców udało się sprostać temu wyzwaniu i w dniu   3 września nastąpiło uroczyste otwarcie       z udziałem: Pana Posła Macieja Maleckiego,  Prezydenta miasta Żyrardowa                  
Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa Pana Ryszarda Mirgosa i wielu innych zaszczytnych gości. Niedługo      
po rozpoczęciu działalności swą obecnością zaszczycili placówkę również: Pan Poseł Marcin Kierwiński, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc,  Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Pani Elżbieta Bogucka, Dyrektor Delegatury w Żyrardowie 
Pan Grzegorz Dobrowolski.
 
Podmiotem prowadzącym żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś jest Przedsiębiorstwo Społeczne SMA non profit sp. z o.o.
Podmiot prowadzący placówkę jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw społecznych prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spółka non profit nie działa dla zysku a wypracowany dochód w całości przeznacza na realizację celi społecznych.